WEEK 1 – IK ben er voor JOU

 

DAG 1 – Aswoensdag, 17 februari 2021

De eerste etappe van de Veertigdagentijd beslaat maar een halve week. Deze eerste dagen staan we stil bij een bijzonder moment op de weg die Jezus te gaan heeft. Die weg zal lang zijn en zeker niet makkelijk, maar aan het begin van deze reis ontvangt Jezus het teken van de doop. God zegt: IK ben er voor JOU.

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan

 

Muziek

Alles wat over ons geschreven is – lied 536

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Matteüs 3: 1-6

In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

 

Stilte

Wees een moment stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot u/jou te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Johannes is een roepende in de woestijn. Dat klinkt als onbegonnen werk, een uitputtende taak, want wie hoort hem daar in die verlaten woestenij? En toch vertelt Matteüs dat mensen uit de wijde omgeving toestromen. Bijzonder om te zien hoeveel aantrekkingskracht er blijkbaar van de woorden van Johannes uitgaat.

Ik vraag me af of hij vandaag de dag nog zo veel gehoor zou vinden. Want waar hij toe oproept, dat vraagt iets van ons. Het kost moeite om even niet door te rennen op de weg die je bent ingeslagen, maar stil te staan en je open te stellen voor een andere weg. Het vraagt moed om eerlijk naar jezelf te kijken en naar de keuzes die maakt in het leven, want misschien moet je nu eindelijk erkennen dat er iets niet goed zit. Dat er dingen zijn die je vervreemden van jezelf, van anderen en van God.

Het aanbod van initiatieven om dit jaar de Veertigdagentijd bewust te beleven, lijkt wel groter dan ooit. Blijkbaar is die behoefte aan inkeer er nu dus wel degelijk. Ik merk het ook bij mezelf, juist nu. Ik wil stil zijn, ik wil gevoed worden, ik wil gewezen worden op nieuwe wegen om te gaan.

Zou het komen doordat die woestijn waarin Johannes roept nu dichterbij lijkt dan andere jaren? Alsof we ons er middenin bevinden, waardoor de boodschap dat Gods Koninkrijk nabij is, sterker tot ons spreekt?

In de woestijn lonkt het water van de Jordaan. Maar kopje onder gaan in dat water, is spannend. Durven wij vandaag de eerste stap te zetten?

 

Gebed

God, op wie wij vertrouwen,

vernieuw en verdiep in ons

door deze inkeer van veertig dagen

ons verstaan van de weg

die uw Zoon is gegaan

door water en woestijn,

en versterk onze bereidheid

Hem te volgen op die weg.

Amen.

(gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Schrijf op een briefje de woorden ‘Kom tot inkeer’ en plak het op een plek waar je het vaak ziet, als een herinnering om even afstand te nemen en je bewust te worden van wat je op dat moment aan het doen bent.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Nu, kies dan het leven,

het daalt uit de hemel

als dauw op de aarde,

als licht uit het donker.

Het komt als een stormwind

met stoten en vlagen,

jij kunt het volbrengen

in vlagen van donker en licht.

Gezegend je dagen,

gezegend je nachten,

je hart, je verstand, je gezicht.

                                                            (Uit: ‘lied van Mozes’ - Huub Oosterhuis)