WEEK 1 – IK ben er voor JOU

 

DAG 2 – donderdag 18 februari 2021

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan

 

Muziek

God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U.

Bij U is het licht, U vergeet mij niet.

Bij U vind ik hulp, bij U vind ik geduld.

Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij.’

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Matteüs 3: 13-15

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot u/jou te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Het klinkt heel nederig wat Johannes hier tegen Jezus zegt: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Johannes herkent in Jezus degene die na hem zou komen, degene over wie hij zei: ‘Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen.’ Maar ondertussen probeert hij Jezus wel tegen te houden. Hij denkt dat het niet kan kloppen wat Jezus hier van hem vraagt. Hij denkt het zelf beter te weten.

Ik herken hierin die bijzondere spanning tussen eerbied hebben voor God, maar toch ook moeilijk los kunnen laten wat ik zelf denk dat goed is. Hoe vaak probeer ik God niet te sturen in mijn gebeden, met mijn gedachten over hoe problemen opgelost zouden moeten worden? En als het aan mij zou liggen, zou ik Jezus tegenhouden op zijn weg naar het kruis; er moet toch een andere manier zijn?

Maar Jezus zegt: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Blijkbaar is dit de manier om dienstbaar te zijn aan God: hem niet willen tegenhouden, maar meegaan in zijn beweging. Niet altijd zelf willen sturen, maar je openstellen voor wat je wordt aangezegd. Dienstbaar zijn aan hem, zodat Hij dienstbaar kan zijn aan ons.

 

Gebed

God, verkwikkende bron van leven,

doop ons allen met uw heilige Geest

om met hoofd en hart

goed te zijn voor elkaar,

om de zwakken niet voorbij te gaan,

maar op te richten en te sterken.

Zo moge uw koninkrijk groeien onder ons,

alle dagen dat wij leven,

tot in eeuwigheid.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Ben je gewend je hele dag vol te plannen? Probeer dan eens één uurtje je plannen te laten varen en je open te stellen voor wat zich aandient.

Of voor wie in deze tijd juist veel lege ruimte in zijn/haar agenda heeft: bel eens iemand op of probeer een praatje aan te knopen met iemand op straat en stel je open voor het verhaal van de ander.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Behoed en bewaar ons, lieve God,

omgeef ons met uw zegen.

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn

en zet ons op nieuwe wegen.

                                            (naar: Alex van Ligten)