WEEK 1 – IK ben er voor JOU

 

DAG 3 – vrijdag 19 februari 2021

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan

 

Muziek

Zij zit als een vogel – lied 701

Een Pinksterlied, dat ook nu al, op weg naar Pasen, tot ons kan spreken.

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Matteüs 3: 16-17

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot u/jou te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Heel vaak zien we Jezus handelend optreden: hij roept mensen, hij spreekt ze toe en onderwijst ze, hij deelt brood uit, hij raakt mensen aan om ze te genezen. In veel gevallen is hij het onderwerp; hij is degene die geeft, degene die anderen iets aanreikt waarmee ze vooruit kunnen.

Dat maakt het extra bijzonder om hem hier bij de Jordaan in een andere rol aan te treffen. Nu is Jezus degene die wordt gedoopt. Nu is hij degene voor wie de hemel even opengaat, degene die op wie de Geest als een duif neerdaalt, terwijl er een stem klinkt die hem bevestigt in zijn bestaan: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Een bijzonder intiem moment. Aan het begin van de weg die Jezus te gaan heeft, zegt God tegen hem: ‘IK ben er voor JOU.’

Voor mensen die van nature erg gericht zijn op de behoeften van anderen, kan het moeilijk zijn om zelf te ontvangen. Misschien vind je jezelf niet belangrijk genoeg, of je denkt dat een ander het meer nodig heeft om iets te ontvangen dan jijzelf. Maar wie eindeloos geeft zonder zelf gevoed te worden, zonder aandacht voor de eigen ziel, die loopt leeg of brandt op.

In deze tijd van de coronapandemie merk ik ook zelf weer hoe belangrijk het is dat de balans goed blijft. Nu de mogelijkheid tot echte ontmoetingen zo beperkt is, kan het zomaar gebeuren dat de dingen die energie kosten niet in balans zijn met de dingen die energie geven. Ik denk dat dat iets is waardoor bij mij de behoefte aan inspiratie en bezinning wordt versterkt. Ook Jezus zocht tussen alle bedrijvigheid door steeds momenten om zich te laten voeden door God, want je kunt alleen geven van wat je zelf ontvangen hebt.

Dat was voor mij de reden om met deze bezinningsmomenten te beginnen. Want hierin vind ik een manier om me open te stellen voor die stem uit de hemel, die zegt: ‘IK ben er, ook voor jou.’ En dat heeft ieder mens nodig.

 

Gebed

Toen Jezus, uw mens, onderging

in het water van dood en leven

en de Geest op Hem neerdaalde,

hebt Gij Hem aangewezen, God,

als uw geliefde Zoon.

Help ons door uw Geest

naar zijn stem te horen

en in zijn voetspoor te doen

wat Gij van ons vraagt;

dan zijn ook wij

mensen van uw welbehagen.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Denk eens na over wat u of jou energie geeft en probeer daar vandaag wat tijd voor te nemen.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Een zegen voor jou,

dat de reis van je leven

met liefde is omgeven.

Dat Gods hand je beschermt

en de geest inspireert.

Dat de stem je beweegt

al je dromen te leven.

(Rosalie Kuyvenhoven)