WEEK 1 – IK ben er voor JOU

 

DAG 4 – zaterdag 20 februari 2021

 

Op zaterdag is er geen gesproken versie van het bezinningsmoment. U hebt gelegenheid om zelf de hele Bijbeltekst van de afgelopen week nog eens te lezen en erop te reflecteren aan de hand van het thema van deze week: IK ben er voor JOU. Na de schriftlezing vindt u nog een bijpassend gedicht.

(Voor gezinnen met kinderen is er vandaag een apart ‘gezinsmoment’ beschikbaar.)

 

Schriftlezing: Matteüs 3: 1-6 en 13-17

In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif om hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

 

Gedicht: Nieuws van God

 

Nieuws van God, gedroomde tijding,

teken dat Hij van u houdt:

ik verkondig u bevrijding,

ik, Johannes, zijn heraut.

 

Heden wordt u uit den kwade

de verlossing aangezegd

door de Heer en zijn genade.

Zie, ik maak zijn paden recht.

 

Hij die straks tot u zal komen

is het die voorgoed geneest.

Ik zal water laten stromen,

hij doopt met de heilige Geest.

 

Zoekt hem en u zult hem vinden,

want ik zelf ben nog te min

om zijn schoenriem te ontbinden.

God komt aan, ik luid hem in.

 

Michel van der Plas    (uit: Nieuws van God; teksten bij de evangeliën. 1992)