WEEK 2 – IK zal er voor jou zijn

 

DAG 7 – woensdag 24 februari 2021

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

Kom met het licht van uw vertrouwen.

Kom met het licht van uw hoop.

Kom met het licht van uw liefde.

Ontferm U, Heer, ontferm U over ons.

(tekst en muziek: Job de Bruijn)

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Exodus 3: 7-9

De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

‘Nood leert bidden,’ zeggen we vaak. Het is een ervaring van mensen door de eeuwen heen, dat we contact zoeken met God op een moment waarop we het zelf even niet meer weten. Soms kan het een beetje verwijtend klinken, wanneer iemand die oude uitspraak aanhaalt. Alsof we in moeilijke tijden God ineens weer weten te vinden, terwijl we op andere momenten al snel denken dat we hem niet nodig hebben.

Maar mijn ervaring is dat die uitspraak de laatste jaren ook wel eens anders klonk. Bijna alsof er een soort verlangen aan ten grondslag lag. Het ging zo hard met de leegloop van de kerken, we hadden zo weinig controle over deze ontwikkeling, dat wel eens de gedachte opkwam: ‘Misschien zou er iets moeten gebeuren, iets van buitenaf, waardoor mensen weer even geconfronteerd worden met hun afhankelijkheid. Iets waardoor we weer gericht op worden op iets buiten onszelf, op iets wat groter is dan ons eigen hart, op God.’ Ik heb het ook wel eens gedacht, maar merkte dan hoe er meteen iets van een schuldgevoel opkwam.

En nu zitten we middenin een situatie die iedereen raakt en in meer of mindere mate aan het wankelen brengt. Aan het begin van deze coronacrisis was er inderdaad de hoop dat dit – hoe moeilijk ook – uiteindelijk iets positiefs teweeg zou brengen. We werden even stilgezet en daardoor gedwongen na te denken over de weg waarop we ons bevinden. Er was ineens opvallend veel belangstelling voor kerkdiensten die online werden uitgezonden. Maar nu de situatie maar voortduurt en een hoopvol perspectief nog steeds vrij beperkt blijft, lijkt het wel alsof we toch weer steeds meer op onszelf gericht raken, alsof we het zicht op de ander en op God weer wat verliezen. Soms kan het juist in tijden van nood heel moeilijk zijn om te blijven bidden.

Dat geldt ook voor wat ons in ons persoonlijke leven overkomt. De één vindt juist in moeilijke tijden heel veel steun en kracht in het gebed, de ander lukt het in zo’n situatie nauwelijks om contact met God te zoeken en ervaart eerder een soort ‘godverlatenheid’. Daarom raakt het me, hoe God tegen Mozes zegt dat Hij de jammerklacht van de Israëlieten hoort en dat Hij hun nood ziet. Is dat niet waar wij allemaal naar verlangen: dat wij door God gezien worden, met alles wat ons bezighoudt? Daarom is het kyriegebed in onze zondagse diensten mij ook zo dierbaar. Als het ons zelf niet lukt om te bidden, kan het een troostende gedachte zijn dat andere mensen onze moeiten voor Gods aangezicht brengen. 

 

Gebed

Heilige God,

verhoor ons als wij vragen

om de komst van uw koninkrijk

en laat het bevrijdend Woord

van Jezus, uw Zoon, ons voldoende zijn

in goede en kwade dagen,

in onmacht en eenzaamheid,

omdat het ons leven doet

in uw gezegende nabijheid,

vandaag en tot het einde van onze dagen.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Neem vandaag even de tijd om te bidden voor iemand in je omgeving die jouw gebed nodig heeft, of voor een situatie in deze wereld die je voor Gods aangezicht wilt brengen.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Vonkje van hoop diep in mij,

lieve God, wakker het aan

tot een vlam van vertrouwen.

Wakker aan, wakker aan,

dat wij gaan in vurige liefde.

Vonken die overslaan.

                                            (lied 427)