WEEK 2 – IK zal er voor jou zijn

 

DAG 8 – donderdag 25 februari 2021

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

Vandaag een meditatief lied dat ik leerde kennen toen ik een keer te gast was bij de Iona Community in Schotland. Het is zowel in het Engels (Take, o take me as I am) als in het Nederlands te vinden als lied 833 in ons Liedboek.

 

Neem mij aan zoals ik ben,

wek ik mij wie ik zal zijn,

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Exodus 3: 10-12

Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Ik blijf dit altijd zo’n bijzonder antwoord vinden van God. Op de vraag van Mozes – ‘Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ – luidt het antwoord van God: ‘Ik zal bij je zijn’.

Mozes zet vraagtekens bij zijn eigen identiteit, bij zijn eigen kunnen, en God reageert niet door te zeggen dat al die zelftwijfel toch niet nodig is, of door allerlei goede en mooie eigenschappen van Mozes op te noemen; nee, hij zegt alleen maar: ‘Ik zal bij je zijn’. En daar moet Mozes het mee doen.

In onze huidige samenleving prenten wij kinderen al van jongs af aan in, hoe belangrijk het is dat zij op zichzelf leren vertrouwen. Als je voldoende zelfvertrouwen hebt en je je niet teveel afhankelijk maakt van wat anderen zeggen, dan red je het wel, is de gedachte. Ik weet uit eigen ervaring goed genoeg hoe belangrijk zelfvertrouwen kan zijn. Maar het kan ook een last worden, het idee dat alles uit jezelf moet komen. En ik vraag me wel eens af: hoe leren we in deze tijd nog om te vertrouwen op iets of iemand buiten onszelf?

Vroeg of laat komen we allemaal terecht in een situatie waarin je meer afhankelijk raakt van anderen dan je misschien lief is. Hebben we dan iets in handen om daar mee om te gaan? En hoe zit het met ons geloof? Wordt het voor de moderne mens, die zich onafhankelijk waant, niet steeds moeilijker om zich over te geven aan de goede zorg van God?

Het klinkt mooi, die belofte: ‘Ik zal bij je zijn’. Maar ik moet bij mezelf constateren dat ik deze belofte vaak toch zie als een extraatje. Eerst maar alles zelf goed zien te regelen, en als God nog een beetje wil helpen, dan is dat mooi meegenomen. Maar dat is iets anders dan werkelijk aanvaarden, dat jouw identiteit afhankelijk is van God.

Dát is namelijk wat Mozes hier te horen krijgt. ‘Wie ben ik?’ vraagt hij. ‘Ik zal bij je zijn,’ antwoordt God. De vraag naar zijn identiteit wordt beantwoord met de belofte van Gods aanwezigheid. Dóór God is Mozes wie hij is. Of hij nu een natuurlijk gezag heeft of niet, of hij een goed spreker is of niet, dat doet er allemaal niet toe. De vraag is vooral of hij zijn leven durft te leven in afhankelijkheid van deze God. Of hij erop kan vertrouwen dat deze afhankelijkheid niet beperkend is, maar de weg naar een leven in vrijheid.

 

Gebed

Uw liefdevolle ogen, God,

zien feilloos wat wij nodig hebben.

Daarom vragen wij U

in het volste vertrouwen:

breek af in ons

wat U in de weg staat

en rust ons toe

met al wat ons helpt

te doen waartoe wij geroepen zijn.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Is er vandaag iets waar je tegenop ziet? Probeer er dan eens naar te kijken vanuit de gedachte dat niet alles van jou afhangt en dat Gods aanwezigheid het verschil kan maken.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Ga in vrede met al wat leeft,

waar licht je leidt en liefde je draagt.

                                                          

(Erik van den Brink)