WEEK 3 – ik wil er voor JOU zijn

 

DAG 11 – maandag 1 maart 2021

In deze derde week van de Veertigdagentijd een verhaal waar ik naar heb uitgekeken: de vrouw die Jezus zalft met kostbare olie, uit Marcus 14. Voor mij persoonlijk heeft deze tekst een bijzondere betekenis; hij stond centraal tijdens de dienst in september 2012 waarin ik werd bevestigd in het ambt van predikant. Het is spannend om te ontdekken wat deze tekst ons nu, op weg naar Pasen, te zeggen heeft.

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

My song is love unknown – King’s College Choir, Cambridge

 

My song is love unknown,

my Saviour’s love to me;

love to the loveless shown,

that they might lovely be.

O who am I, that for my sake

my Lord should take frail flesh and die?

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Marcus 14: 1-3

De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.

Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

‘Wie is deze vrouw?’ vraag ik me af. In het evangelie volgens Johannes krijgt zij een naam en een identiteit, maar hier bij Marcus niet. We kennen haar naam niet, we kennen haar verhaal niet. En eigenlijk vind ik dat wel mooi. Het geeft ruimte om na te denken over wat zij doet, over haar beweegredenen, zonder dat er vooraf al van alles is ingevuld. Het geeft ook ruimte om ons in te leven en ons af te vragen in hoeverre wij ons verwant voelen met haar of dat haar optreden misschien vooral vervreemding oproept.

Het lijkt me dat er behoorlijk wat moed voor nodig is om te doen wat zij doet: zomaar een huis binnenstappen, waarschijnlijk vol met mannen die aanliggen voor de maaltijd, en dan recht op Jezus afgaan, wetende dat je daardoor in het volle licht komt te staan, alle ogen op je gericht. Hier in dit huis zal Jezus waarschijnlijk vooral bewondering oogsten en zijn de mensen nieuwsgierig naar hem, maar buiten wordt de dreiging steeds sterker voelbaar. Met het feest van Pesach voor de deur – het feest van bevrijding –  zijn steeds meer mensen er juist op uit om Jezus zijn vrijheid te ontnemen.

Durf je in zo’n situatie stelling te nemen? Durf je je te verbinden aan iemand die zo veel stof doet opwaaien? Want zodra je je met hem verbindt, zal ook jij aangesproken worden op wat hij doet en zegt. Durf je je te verbinden met Jezus, terwijl veel mensen zo’n keuze onbegrijpelijk vinden? Dat is ook voor ons de vraag. Vaak is het aantrekkelijker om vanuit de schaduw toe te kijken. Of voelt dat toch ook niet goed...?

 

Gebed

Barmhartige God,

blijf ons scheppend nabij

en maak ons tot mensen

naar het beeld van Jezus, uw Zoon,

opdat de wereld

van woestijn tot paradijs wordt,

een plaats van vrede

waar mensen en volkeren

in verbondenheid met elkaar leven

en Gij zelf in ons midden woont,

in deze veertig dagen en heel ons leven.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Zoek eens een tekst of een muzieknummer waar jij door geďnspireerd wordt en wat je vervult van het verlangen om op te staan voor wat jij belangrijk vindt.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Wees gedragen door de liefde van God,

verbonden door Zijn blijvende trouw,

en gezegend met het licht van Zijn ogen.

Ontbreek elkaar niet,

dan zal Hij ook jullie niet ontbreken.