WEEK 3 – ik wil er voor JOU zijn

 

DAG 12 – dinsdag 2 maart 2021

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

Vandaag een gezongen versie ons bijbelverhaal uit de Matthäus Passion zoals die gecomponeerd is door Heinrich Schütz en uitgevoerd door Cappella Augustana en Matteo Messori: SWV 479: die Salbung in Bethanien,

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Marcus 14: 4-5

Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Het is makkelijk om met de vinger te wijzen en te benoemen wat volgens jou anders zou moeten. Een opmerking is snel gemaakt, een reactie op social media is snel geplaatst, zeker als je het ergens niet mee eens bent. In deze tijd van verkiezingsdebatten zien we weer hoe lijsttrekkers soms hard uithalen naar hun politieke tegenstanders. Maar ook zelf hebben we vaak snel ons oordeel klaar. Er wordt heel wat gemopperd. We wijzen naar politici die in onze ogen te streng of juist te laks zijn in de bestrijding van het coronavirus. Ruim 17 miljoen meningen; iedereen denkt zelf te weten wat het beste is.

Maar soms is het niet zo makkelijk om te bepalen wat goed is. Ergens snap ik de ergernis wel van de mensen die met Jezus in het huis aanwezig waren. Een flesje zeer kostbare olie wordt zomaar leeggegoten. Zulke verspilling past toch helemaal niet bij Jezus? Hij is er steeds op uit om anderen te helpen en dat had heel goed gekund met het geld dat die olie waard was.  

Ik kan wel iets begrijpen van de reactie van deze mensen, tegelijkertijd klinken ze ook wel een beetje alsof ze het beste jongetje of meisje van de klas willen zijn: “Kijk ons eens, wij weten wel hoe het hoort!” Maar een fixatie op “hoe het hoort”, een fixatie op allerlei geschreven of ongeschreven regels, kan je blikveld flink beperken. Het kan ervoor zorgen dat je alleen nog ziet wat iemand doet, zonder je nog af te vragen wat de beweegredenen van die persoon kunnen zijn. Het kan ervoor zorgen dat je alleen nog verkwisting ziet, dingen die verloren lijken te gaan, zonder dat je ziet wat er voor in de plaats komt, wat er opbloeit.

‘Waar is het goed voor, die verkwisting?’ vragen de aanwezigen. Die vraag klinkt al heel anders als het je lukt om het oordeel uit te stellen en vooral nieuwsgierig te zijn: ‘Waar is het goed voor, wat zij doet?’

De volgende keer dat ik weer te snel mijn oordeel klaar heb, hoop ik dat ik terugdenk aan het verhaal van deze vrouw.

 

Gebed

Getrouwe God,

laat uw woorden

ons hoop geven

op een goede aarde,

waar mensen elkaar recht doen,

waar volkeren zoeken

naar ruimte voor elkaar

en de macht van het kwaad

wordt gebroken door goedheid;

dat onze ogen altijd gericht mogen zijn

op uw koninkrijk,

omwille van Jezus, uw Zoon,

die het ons heeft voorgedaan,

in deze veertig dagen en heel ons leven.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Probeer vandaag eens bij jezelf op te merken wanneer je weerstand voelt bij wat iemand anders doet of zegt. Lukt het om je open te stellen voor wat die ander beweegt?

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Zegen mij, o God,

de aarde onder mijn voeten.

Zegen mij, o God,

de weg waarop ik ga.

Zegen mij, o God,

de mensen op mijn pad.

O God van alle goden,

zegen mij mijn leven.

                   

(een zegen uit Iona)