WEEK 3 – ik wil er voor JOU zijn

 

DAG 14 – donderdag 4 maart 2021

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

Wat ik heb, geef ik graag – een lied uit de traditie van Iona

 

Dit gebaar op de rand toont mijn mateloze dank

voor de trouw die ik leer van de godsgezant, mijn heer.

Mijn bestaan – ooit ontwricht –

brengt zijn schoonheid aan het licht:

wat ik heb, geef ik graag aan mijn heer.

(John L. Bell / Graham Maule)

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Marcus 14: 8

Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. 

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Toen ik teksten moest kiezen voor de dienst waarin ik bevestigd zou worden in het ambt van predikant, kwam ik al snel uit bij het verhaal over deze vrouw. Wat me raakt, is hoe zij in stilte – ze spreekt in deze hele scène geen woord – iets doet wat van grote betekenis is. Waarschijnlijk raakt ze daarmee aan een verlangen diep in mij om van betekenis te zijn.

Maar toen ik met de tekst bezig was, ging ik ook wel twijfelen of dit nu echt zo’n geschikte keuze was voor mijn bevestigingsdienst. Wekte ik hiermee niet te veel de indruk dat ik mijzelf met haar wilde vergelijken, de pretentie dat ik ooit zou kunnen doen wat zij hier doet? Want wat deze vrouw doet, is niet niets. Ze geeft zoiets kostbaars aan Jezus, dat dit gevolgen zal hebben voor haar bestaanszekerheid.

Maar als we zo denken, doen we precies wat de andere aanwezigen deden: dan denken we alleen in termen van geld, van economische waarde, van wat iets kost en wat het oplevert. Terwijl Jezus hier aanstipt dat de betekenis van deze zalving op een heel ander niveau gezocht moet worden: “ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis.”

Het gebaar van deze vrouw is bijzonder. Als één van de eersten erkent zij de weg die Jezus moet gaan en de betekenis die zijn weg zal hebben voor haar leven. Wat zij hier doet, is een vooruitwijzing, waarmee ze zich toevertrouwt aan Jezus en aan wat hij uiteindelijk voor haar zal doen.

Ze geeft alles wat ze heeft, maar in dat gebaar erkent ze ook de grenzen van haar eigen mogelijkheden. Ze doet wat ze kan, niet meer en niet minder. Ze geeft wat ze heeft, in het vertrouwen dat Jezus aanvult wat haar ontbreekt. Zo is deze vrouw voor mij geen onnavolgbaar, maar een inspirerend voorbeeld, een drijfveer om me met hart en ziel in te zetten, maar altijd in het licht van Gods genade. Daarop vertrouwen is al moeilijk genoeg.

 

Gebed

Uit liefde voor mensen, God,

heeft uw geliefde Zoon

zijn leven prijsgegeven.

Laat zijn liefde ons zo aanspreken,

dat wij gaandeweg leren

onszelf te geven zonder voorbehoud

aan U en aan elkaar.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Zoek vandaag eens contact met iemand die je lang niet hebt gezien of gesproken, of iemand die wel wat aandacht kan gebruiken, en ervaar ook wat dat contact met jezelf doet.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

De Eeuwige zal je zegenen en behoeden;
de Eeuwige zal zijn lichtend gelaat over je
doen schijnen en je genadig zijn;
de Eeuwige zal je zijn gelaat toewenden
en je vrede geven.
Amen.