WEEK 3 – ik wil er voor JOU zijn

 

DAG 15 – vrijdag 5 maart 2021

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

Make Me a Channel of Your Peace – een gebed dat is toegeschreven aan Franciscus van Assisi. Een Nederlandse vertaling is te vinden op pagina 1355 van ons Liedboek:

 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar het duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

 

Heer, laat mij ernaar streven

niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,

niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,

niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb,

 

want wie geeft, ontvangt,

wie zichzelf vergeet, vindt,

wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,

en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Marcus 14: 9

Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Eigenlijk valt er niet meer zo veel te zeggen nu we bij dit laatste vers zijn aangekomen. Deze vrouw vertelt zelf het verhaal. Niet onze woorden, niet mijn woorden, maar haar daden vertellen het verhaal. Ze spreekt geen woord, maar door wat ze doet, vertelt zij het verhaal van God: hoe God werkt door het kleine, het kwetsbare, het onaanzienlijke; hoe Jezus naamloze mensen in het licht zet, hun betekenis op waarde schat en hen deel maakt van zijn missie om Gods liefde in deze wereld gestalte te geven.

Alles wat er gezegd moet worden, vertelt deze vrouw zelf door wat zij doet. Door zelf te geven, vertelt zij over Gods liefde. Wij kunnen er alleen maar voor zorgen dat dat verhaal de ruimte krijgt, door elkaar te blijven vertellen over wat zij heeft gedaan. En we kunnen bidden, dat wij ook in ons leven iets van Gods liefde aan het licht mogen brengen.

 

Gebed

Getrouwe God,

prent ons uw Naam in het hart

en maak ons mensen

die elkaar bevrijden

tot de dienst van liefde,

vergeving en verzoening.

Laat alle volkeren

in vrede met elkaar bestaan

en maak uw wereld bewoonbaar,

vandaag en tot het einde van onze dagen.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Schrijf (een deel van) het gebed ‘Maak mij een instrument van uw vrede’ over en hang het briefje met de tekst op een plek waar je het vaak ziet.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Moge wat op je weg komt

jou tot zegen zijn:

de vreugde van de ontmoeting,

de pijn van de ontbering,

de tijd van de verwachting,

het genot van de volheid,

de kaalte van het gemis.

 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:

dat je ogen met mildheid kijken,

dat je handen open zijn en opbouwen,

dat je luistert tot in het zwijgen,

dat je woorden oprecht zijn

en dat je in hart en nieren bewogen bent

om de mens op je weg.

 

God zegene jouw weg,

moge jouw leven tot Gods eer zijn.

 

(Andries Govaart)