WEEK 6 ik ben er voor jou

 

DAG 31 woensdag 24 maart 2021

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

Heer, raak mij aan met uw adem,

reik mij uw stralend licht,

wijs mij nieuwe wegen,

geef op uw waarheid zicht.

 

(Lied 695 vanuit de Goede Herderkerk, Schiebroek; zang: Mirjam van den Hoek; orgel: Iddo van der Giessen)

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Ruth 1: 9b-13

Toen barstten zij in tranen uit en zeiden: Maar we willen met u terugkeren naar uw volk! Ga terug, mijn dochters, zei Nomi, waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld  zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Dit is zon tekst waaraan je goed merkt dat de Bijbel in een hele andere tijd geschreven is. We hebben hier een bijbelboek dat de naam draagt van een vrouw Ruth en een andere hoofdrol in dit boekje is weggelegd voor Nomi, ook al zon krachtige vrouw. En toch speelt op de achtergrond altijd weer die afhankelijkheid van mannen. Zonder een man lijkt er geen toekomst te zijn voor Ruth en Orpa. Daarom wil Nomi hen terugsturen naar Moab, om daar te hertrouwen. Zonder een man die voor nageslacht kan zorgen, houdt er iets op, wordt de naam niet meer doorgegeven, is er geen toekomst. Zo gaat dat in de Bijbel.

Maar toekomst vind je niet altijd waar je het verwacht. Dat laat de Bijbel k zien. Wij kunnen ons blindstaren op gebaande paden. Wij kunnen ons blindstaren op onze ideen over wat wij moeten doen om het te maken in het leven, wat wij moeten doen om gezien te worden en na onze dood herinnerd te blijven. Daarbij zullen er in ons leven wel andere themas spelen dan in het leven van Ruth en Orpa, maar hun verhaal laat ons wel iets zien waar wij wat van kunnen leren.

Het verhaal van Ruth laat ons zien, dat er zich soms juist verrassende wegen openen, wanneer wij afwijken van bestaande verwachtingen. Soms kan zich toekomst openen, wanneer wij ons niet laten leiden door de druk die wij van buitenaf ervaren, maar door de verbondenheid met een ander die wij diep in ons hart voelen.

Te vaak laat ik me leiden door verwachtingen van anderen in plaats van door de liefde. Want je laten leiden door de liefde is spannend; het betekent gaan over ongebaande paden. Maar ik hoop dat ik me er wel steeds vaker bewust van word, dat we die keuze hebben, en dat ik het beetje bij beetje leer om mijn hart te volgen.

 

Gebed

Gij, die ons leven ten goede wilt keren,

leid ons dit uur naar het kruis

om U te leren kennen,

dienen en volgen.

Schep in ons een zuiver hart

en bekrachtig door uw Woord

uw verbond met ons

in Jezus, uw Zoon,

deze veertig dagen en heel ons leven.

Amen.

(gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Doe vandaag eens n ding niet, waarvan je eigenlijk vond dat je het zou moeten doen en zoek in plaats daarvan contact met iemand die je dierbaar is.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Moge wat op je weg komt

jou tot zegen zijn:

de vreugde van de ontmoeting,

de pijn van de ontbering,

de tijd van de verwachting,

het genot van de volheid,

de kaalte van het gemis.

 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:

dat je ogen met mildheid kijken,

dat je handen open zijn en opbouwen,

dat je luistert tot in het zwijgen,

dat je woorden oprecht zijn

en dat je in hart en nieren bewogen bent

om de mens op je weg.

 

God zegene jouw weg,

moge jouw leven tot Gods eer zijn.

 

(Andries Govaart)