WEEK 6 – ik ben er voor jou

 

DAG 32 – donderdag 25 maart 2021

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

Jou land is my land

Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jou God is my God
Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart in my hart

 

(‘Lied van Ruth’, Zuid-Afrikaans lied van Stef Bos, gezongen door Tabitha)

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Ruth 1: 14-19a

Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. ‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch achterna!’ Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem.

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Dit is misschien wel het mooiste stukje uit het boek Ruth: die volledige toewijding van de ene mens aan de ander. Het lijkt wel een huwelijk: ik wil samen met jou door het leven gaan, tot de dood ons scheidt.

Deze tekst had ik gekozen bij het thema ‘ik ben er voor jou’, maar nu bedenk ik me dat wat Ruth hier zegt misschien nog wel verder gaat. “Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.” Daarmee zegt ze: ‘ik wil dat alles wat voor jou belangrijk is, ook belangrijk wordt voor mij. Aan dat alles wil ik zelf deelkrijgen. Ik wil me erin omwentelen, zodat het me eigen wordt. Ik wil jouw perspectief aannemen.’

Vanuit ons moderne denken, zouden we daar kritische vragen bij kunnen stellen: waar blijf jijzelf in dit alles? Verlies je zo niet jouw identiteit? Het is toch belangrijk om je eigen positie te bepalen en jouw eigen plek in te nemen in het leven. Maar ik zie hier iets anders.

Bij het thema ‘ik ben er voor jou’, zie ik een mens die tegenover een ander mens staat, hem aankijkt en vanuit zijn eigen positie en zienswijze de ander hulp aanbiedt. En het kan heel mooi zijn als twee paar ogen elkaar zo vinden. Maar bij het verhaal van Ruth zie ik twee vrouwen naast elkaar staan. Ze kijken in dezelfde richting en de ene vrouw zegt tegen de andere: ‘leer me te zien wat voor jou belangrijk is. Leer me te kijken vanuit jouw perspectief. Je bent zo belangrijk voor me, dat ik jou wil begrijpen en in jouw leven wil delen.’

“Zo gingen zij samen verder.” Twee mensen die niet tegenover elkaar, maar naast elkaar staan. Soms is dat de enige manier om werkelijk verbinding te ervaren.

 

Gebed

Verborgen God,

Gij hebt onze ogen geopend

voor de weg van uw Zoon.

Wij vragen U:

maak ons tot waarachtige mensen,

die het oude bestaan durven verlaten

en opnieuw geboren worden

om voor elkaars geluk te leven,

in deze veertig dagen en heel ons leven.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Vraag vandaag eens aan iemand wat voor hem/haar belangrijk is in het leven, of misschien in zijn/haar geloof en probeer te begrijpen wat die ander beweegt.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Wees gedragen door de liefde van God,

verbonden door Zijn blijvende trouw,

en gezegend met het licht van Zijn ogen.

Ontbreek elkaar niet,

dan zal Hij ook jullie niet ontbreken.