WEEK 7 – ben jij er voor MIJ?

 

DAG 38 – donderdag 1 april 2021 – Witte Donderdag

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

Hij ging de weg zo eenzaam

tot in Jeruzalem.

Geen vriend kon langer meegaan,

geen mens hield nog de wacht met Hem.

Hij ging die weg voor hen.

Hij deed dit ook voor hen.

                                                           (lied 560)

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Matteüs 26: 69-74

Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: ‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!’ Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: ‘Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!’ En opnieuw ontkende hij en zwoer: ‘Echt, ik ken de man niet!’ Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: ‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.’ Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun: ‘Ik ken die man niet!’ En meteen kraaide er een haan.

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Ik vind dit altijd een intens stukje uit het lijdensevangelie. Dit is wat angst met een mens doet. Het ene moment beloof je trouw op leven en dood, het volgende moment laat je iemand vallen als een baksteen. Met een paar woorden ontkent Petrus enige relatie tussen Jezus en hem. Pijnlijker kan het bijna niet.

Het is makkelijk om naar Petrus te wijzen als een voorbeeld van hoe het niet moet. Dan kunnen we vervolgens dit bijbelgedeelte makkelijk naast ons neerleggen en verder gaan met ons leven. Maar mijn ervaring is juist dat dat niet lukt. Ik kan het wel willen loslaten, maar het laat mij niet los. Want het gaat niet alleen over Petrus; het gaat ook over mij, over ons. Vanuit de tekst komt er een vraag op ons af: ‘Jij daar, jij hoort toch ook bij Jezus van Nazaret?’

Onze omstandigheden zijn niet te vergelijken met die van Petrus op dat moment. Ik hoef niet te vrezen voor mijn leven, wanneer ik die vraag met ‘ja’ beantwoord, al voel ik wel hoeveel argwaan en wantrouwen er in onze samenleving is ten opzichte van kerk en geloof, zeker ook nu weer. Maar zelfs als ik die vraag met ‘ja’ beantwoord, betekent dat nog niet dat ik in mijn gedrag Jezus nooit afval.

Vandaag is het Witte Donderdag, de dag waarop we gedenken dat Jezus, vóór zijn dood, de maaltijd wilde vieren met ál zijn leerlingen, ook met Petrus, ook met Judas. Daaraan houd ik mij vast.  

 

Gebed

Gij, die het verleden niet telt,

maar een nieuw begin met ons maakt,

ontvang onze dank

om Jezus, onze broeder,

die verworpen werd door ons,

maar tot hoeksteen geworden is door U.

Bevrijd onze wereld

van ballingschap en oorlog

en laat er vreugde en hoop groeien

voor alle mensen op aarde,

in deze veertig dagen en heel ons leven.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Zoek eens op internet naar afbeeldingen van de verloochening door Petrus en kijk wat je daarin opvalt.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Goed is de hand

die mij leidt

uit het donker van de nacht

naar het licht van de dag.

Goed zijt Gij, God,

onzegbaar goed.

Zegen deze dag

en al mijn dagen

dat ik onderweg ben naar U.

 

(Erik van den Borne, Liedboek p. 523)