IK ben er voor jou!

 

PASEN – 4 april 2021

 

muziek

Licht dat ons aanstoot in de morgen

voortijdig licht waarin wij staan

koud, één voor één, en ongeborgen,

licht overdek mij, vuur mij aan.

 

(lied 601, Huub Oosterhuis/Antoine Oomen, gezongen door Trijntje Oosterhuis)

 

 

het paasevangelie: Johannes 20: 1-18


Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis.

11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

 

 

gedicht

 

Weggerold

 

De steen is weggerold,

zwaarte werd licht,

de toekomst open.

 

De dagen waren zwart.

De dood was hard.

De nacht was lang

en het bleef stil.

 

Dan breekt een andere morgen aan,

de nieuwe mens is opgestaan:

de steen is weggerold,

jouw toekomst open.

 

muziek

Look at the world: everything all around us.

Look at the world and marvel everyday.

Look at the world: so many joys and wonders,

so many miracles along our way.

 

Praise to Thee, o Lord, for all creation!

Give us thankful hearts that we may see

all the gifts we share and every blessing,

all things come of Thee.

 

 

Kijk om je heen: wat kan de wereld mooi zijn!

Kijk eens naar alles met verwondering.

Kijk om je heen, er is zoveel dat blij maakt,

waardoor ons hart van pure vreugde zingt:

 

Dank aan U die alles hebt geschapen!

Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt:

alles wat wij delen, is een zegen,

één groot godsgeschenk!

 

(Tekst en muziek: John Rutter. Uitgevoerd door The Cambridge Singers en Orchestra City of London Sinfonia. Vertaling: Sytze de Vries)