Dagelijkse bezinningsmomenten tijdens de Veertigdagentijd

 

In deze tijd van beperkingen merk ik bij mezelf een groot verlangen naar bronnen van inspiratie en momenten van bezinning. Het komt er helaas lang niet altijd van, maar ik vind het prettig om de dag te beginnen met een moment van inkeer: even stil worden, contact zoeken met God, iets lezen wat me wordt aangereikt en me openstellen voor nieuwe gedachten en zienswijzen. Nu we weer op weg gaan naar Pasen, heb ik me voorgenomen daar iedere dag een vast moment van te maken in de vorm van een kort ‘ochtendgebed’. In de hoop en verwachting dat ik niet de enige ben die behoefte heeft aan een bewuste voorbereiding op Pasen, wil ik deze bezinningsmomenten graag dagelijks met u delen. Ik hoop dat u en jullie meegaan op deze reis!

 

Thema

Voor deze bezinningsmomenten sluit ik graag aan bij het thema “Ik ben er voor jou”, dat door de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie voor deze Veertigdagentijd is gekozen. Daar geef ik dan wel mijn eigen draai aan. Iedere week zullen we aan de hand van een Bijbelverhaal stilstaan bij een variatie op dit thema, waardoor de wederkerigheid in onze relaties (tussen God en mens en tussen mensen onderling) vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Zo zullen we de ene week horen hoe God zich aan Mozes bekend maakt als ‘IK zal er zijn’; een andere week staat het verhaal over de verloochening door Petrus centraal en wordt het thema een vraag: ‘ben jij er voor MIJ?’ 

 

Opzet bezinningsmomenten

De ‘ochtendgebeden’ (waar u natuurlijk ook later op de dag wat tijd voor kunt nemen) bestaan uit de volgende onderdelen:

 

Licht in het donker

Zo u wilt, kunt u beginnen met het aansteken van een kaars, als moment van concentratie, inkeer en toekeer naar God.

 

Muziek

Door op de link te klikken, kunt u luisteren naar een lied of muziekstuk dat past bij de Veertigdagentijd of specifiek bij het thema van die dag.

 

Van het vervolg van het ochtendgebed zal iedere dag een ingesproken versie beschikbaar zijn, zodat u het niet alleen kunt lezen, maar er ook naar kunt luisteren. U opent het audiobestand door op de onderstreepte tekst te klikken.

 

Openingswoorden

We beginnen iedere dag met dezelfde openingswoorden. Deze herhaling brengt ons in een ritme dat langzaamaan vertrouwd zal worden en zo kan helpen om ons even los te maken van andere gedachten.

 

Schriftlezing

Iedere week staat een ander Bijbelverhaal centraal, waarvan we iedere dag een paar verzen zullen lezen. Het zijn meestal korte stukjes, om zo echt met aandacht te kunnen horen wat er staat. Tijdens de zondagse diensten volgen we al de weg van Jezus, daarom heb ik voor deze bezinningsmomenten (met uitzondering van de eerste week) juist andere teksten gekozen. We ontmoeten verschillende personen uit de Bijbel in hun zoektocht naar hoe zij zich mogen verhouden tot God en tot elkaar. 

 

Stilte

In een moment van stilte kunt u de tekst op u laten inwerken. Denk niet te veel na en ervaar maar gewoon wat er gebeurt. Waar blijft uw/jouw aandacht hangen? Wat roept het op?

Wie behoefte heeft aan een wat langere stilte kan het audiobestand hier even pauzeren.

 

Reflectie

Vervolgens zal ik zelf iets delen van wat mij raakt in de tekst. Dit zullen geen diepgaande exegetische exercities worden, ook geen hele preken, maar gewoon wat gedachten bij de tekst, het thema en de tijd waarin we leven.

 

Gebed

Met woorden uit de traditie richten we ons in een kort gebed tot God.

 

Handeling

Hier zal ik een suggestie doen voor een eenvoudige handeling om (later) die dag uit te voeren, iets waardoor we ook gedurende de dag momenten van bewustwording en aandacht kunnen creëren.

 

Zegenbede

Met woorden van zegen en vertrouwen mogen we de dag ingaan.

 

Weekindeling: ochtendgebeden & gezinsmoment

Iedere maandag tot en met vrijdag zal ik een ochtendgebed aanbieden zoals hierboven beschreven. Per dag lezen we een kort gedeelte van het Bijbelverhaal dat die week centraal staat. Op zaterdag is er geen ingesproken bezinningsmoment, maar heeft u de gelegenheid om het verhaal van die week nog een keer in zijn geheel te lezen en erop te reflecteren aan de hand van een gedicht.

De reden dat de bezinningsmomenten op zaterdag wat soberder zijn, is dat ik ieder weekend als alternatief een ‘gezinsmoment’ wil aanbieden: een bezinningsmoment dat in het bijzonder geschikt is voor gezinnen met kinderen. Dat ‘gezinsmoment’ zal zoveel mogelijk aansluiten bij het Bijbelverhaal dat die week is behandeld. Soms zal een versie van het verhaal uit een kinderbijbel worden aangeboden, soms een spiegelverhaal. Dat zal vergezeld gaan van een vraag om als gezin over in gesprek te gaan en een suggestie om iets te doen of te maken. Ik ben dankbaar voor de hulp die me vanuit de gemeente wordt geboden om deze gezinsmomenten samen te stellen.

Van oudsher gelden de zondagen als ‘feestdag’ waarop niet gevast hoeft te worden. Daarom tellen de zes zondagen vóór Pasen ook niet mee in de ’40 dagen’. Er zal dan dus ook geen apart bezinningsmoment worden aangeboden. Iedere zondag bent u natuurlijk wel van harte uitgenodigd om de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Warmond te volgen (voor alsnog helaas alleen digitaal via de website: www.pgwarmond.nl).

 

Ik ben benieuwd wie er meegaat op deze reis van 40 dagen en wat het ons zal brengen!

 

ds. Rianne de Reus