Adres Protestantse Kerk te Warmond:   Herenweg 82
2361 ET  Warmond
Telefoonnr: (071) 3011844
Algemeen postadres (scribaat, CvK, CvD):   Postbus 76
2360 AB  Warmond

U kunt in contact komen met de hieronder genoemde personen door gebruik te maken van het erbij vermelde e-mailadres of tel.nr.

De predikant, mw ds Riegonda van Welie-Kaai     (071) 3011567
De voorzitter van de kerkenraad, André Bik     (071) 8889556
De scriba, Franske Lindhout-Timmers     (071) 3012267
 
Ouderlingen:  
André Bik     (071) 8889556
Franske Lindhout-Timmers     (071) 3012267
Gerben Dijkstra     (071) 3011336
Esther de Groot-Sollie     (0252) 230059
 
Jeugdouderlingen:  
Evelyne van Gent-de Boer     (071) 5137831
Paula Warmerdam-Elbers     (071) 3013163
 
College van Kerkrentmeesters:  
Arie de Best, voorzitter     (071) 3012566
Aad Boer, secretaris     (071) 3012417
Fred Brouwer, penningmeester     (071) 3019158
Sjouke Veenbaas     (071) 3010994
De administrateur, Gert vd Wolf:    
 
College van Diakenen:  
Schelte Wiersma, voorzitter     (071) 3012131
Hester Zevenhuizen-Verbeek, secretaris     (071) 5136035
Corine Visser-Karman     06-11352832
Gerda Langenberg-Roest     (071) 3010895
 
Overige contactgegevens:  
De leiding van de jeugdkerk, Martine van Hilten:    
De leiding van de kinderkerk:    
 
De ledenadministratie:    
De beheerder van de volkstuinen, Jaap Möhlmann:     (071) 3011307
 
Voor zaken mbt. reserveringen van Kerk en/of Zenit:    
Voor zaken mbt. de begraafplaats de Oude Toren:     (071) 3010994
 
Kopij voor het kerkblad kan gestuurd worden aan:    
 
Voor overige zaken en/of reacties op deze website
kan een e-mail gestuurd worden aan: