ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gegevens van de Protestantse Gemeente te Warmond

In een zgn. groepsbeschikking ANBI is vastgelegd dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en al haar zelfstandige onderdelen (zoals gemeenten, diaconieën en classes) “algemeen nut beogende instellingen” zijn en dus een ANBI-status hebben. Het belangrijkste voordeel daarvan is dat giften, legaten en erfstellingen van deze instellingen vrij zijn van schenk- en erfbelasting. Zie ook deze pagina.
De daarvoor benodigde ANBI gegevens vindt u hieronder.

De gegevens van de Kerk kunnen hier gedownload worden in een standaardformulier van de Belastingdienst.

RSIN-nummer Kerk002527625
KvK-nummer Kerk76406121
RSIN-nummer Diaconie824128254
KvK-nummer Diaconie76382818
ContactgegevensDeze kunt u vinden op onze contactpagina.
DoelstellingDeze kunt u vinden op onze profielpagina.
BeleidsplanDeze kunt u vinden op onze beleidsplanpagina.
BestuurssamenstellingDeze kunt u vinden op onze contactpagina.
De kerkorde kunt u vinden op de website van de PKN.
Beloningsbeleid De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze links:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
De arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
ActiviteitenDeze kunt u (ook) vinden onder het kopje "De Gemeente".
Financiële verantwoording Kerk Deze kunt u hier bekijken/downloaden (PDF).
Financiële verantwoording Diaconie Deze kunt u hier bekijken/downloaden (PDF).

Meer informatie over ANBI is te vinden op de website van de PKN.