Kalender met agenda-items en reserveringen. Plaats de muiscursor op een item voor meer informatie (mits beschikbaar).

septemberoktober 2021november
zondagmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag
26
10.00: Kerkdienst. Mevr. ds Rianne de Reus.
Doopdienst.
In verband met de coronacrisis kan de dienst beperkt bijgewoond worden (kijk hier voor meer info). Uiteraard kunt u altijd online kijken.
27
Avond: WG Kerkblad
28

29
10.00: Ontmoetingsochtend.
In 't Zenit.
Dit najaar zullen er nog 3 ontmoetingen volgen: 29 september, 10 november en 15 december (Kerstviering). Uiteraard alles onder voorbehoud.
Deze ochtenden zijn alle drie nog op woensdag; op verzoek wisselen we van dag, maar dat doen we na de jaarwisseling. De Ontmoetingsochtenden in de eerste helft van het nieuwe jaar zullen op donderdag gehouden worden. Zo heeft iedereen de gelegenheid te komen, en is er toch iets van een doorgaande lijn. De ene keer dinsdag, dan weer op woensdag en een volgende keer op donderdag leek ons niet handig.
Uiteraard houden we u via de uitnodiging en via de kanselmededelingen op de hoogte!
Ochtend: Ouderen ontmoeting (9 - 12 uur)
Avond: Koorrepetitie
30
Avond: CvK
1

2
Middag: Voorbereiden kerkdienst 14.00-18.00 uur.
3
10.00: Kerkdienst. Ds. Egbert van der Weide.
Crèche (0-4 jr.) & Kinderkerk (4-12 jr.)
Koffiedrinken na afloop van de dienst.
4

5
Middag: Pastoraal College (vanaf 14.00 uur)
6
Middag: Schoonmaak
Avond: Koorrepetitie
7
Avond (20.00): Bijbelgespreksgroep (20.00 - 21.30 uur)
In ’t Zenit. We zullen ons buigen over Lucas 12: 22-32, waar Jezus zijn leerlingen op het hart drukt zich geen zorgen te maken over de dag van morgen, maar liever het koninkrijk van God te zoeken.
8

9

10
10.00: Kerkdienst. Mw. ds. R. van Welie-Kaai.
Crèche (0-4 jr.) & Kinderkerk (4-12 jr.)
Koffiedrinken na afloop van de dienst.
11

12

13
Avond: Koorrepetitie
14

15

16

17
10.00: Kerkdienst. Ds. A. Alblas (Oegstgeest).
Crèche (0-4 jr.) & Kinderkerk (4-12 jr.)
Koffiedrinken na afloop van de dienst.
16.00: Matineeconcert Stichting Vrienden KEW
Middag: Matineeconcert KEW
18
20.00: V&T: Maria Magdalena / Maria van Magdala
Zie Vorming & Toerusting in het kerkblad voor meer informatie.
19

20
Middag: Schoonmaak
Avond: Koorrepetitie
21

22

23

24
10.00: Kerkdienst. Mevr. ds Rianne de Reus.
Heilig Avondmaal.
Crèche (0-4 jr.) & Kinderkerk (4-12 jr.)
Koffiedrinken na afloop van de dienst.
25
20.00: V&T: Requiem
Zie Vorming & Toerusting in het kerkblad voor meer informatie.
Avond: College van Diakenen
26
Avond: Kattebak groep 7 t/m klas 1
27
Avond: Koorrepetitie
28

29

30

31
10.00: Kerkdienst. Ds. J. de Klerk (Wassenaar).
Crèche (0-4 jr.) & Kinderkerk (4-12 jr.)
Koffiedrinken na afloop van de dienst.
1
Avond: Ledenvergadering Warmelda.
2
Ochtend: Overleg voorzitter kerkenraad
3
Middag: Schoonmaak
Avond: Koorrepetitie
4
Avond: Kerkenraadsvergadering
5
Ochtend+Middag: Monward repetitie (10:00 - 15:00)
Avond: Kattebak jongste groep 18.45 - 19.45
6
Avond: Monward