Nieuws (uitgebreid; klik op een item voor details)
Oud nieuws

do. 14-01-2021
Bericht van de Kerkenraad ivm. corona
Nu ons land half december in een lockdown gekomen is en de beperkingen uitgebreid en/of aangescherpt zijn, hebben wij als kerkenraad overlegd wat dit betekent voor de kerkdiensten in de komende tijd.
We hebben ons hierbij laten leiden door suggesties en richtlijnen vanuit het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (ICO), waar ook de PKN deel van uitmaakt.
Zij zeggen ons dat als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, dan mag dat met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”). Het dringende advies is echter: Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.

De kerkenraad heeft gemeend dat er aan dit laatste advies van ICO en PKN gehoor gegeven moet worden. In onze samenleving mag er nu veel niet meer en om dan toch de kerkdiensten door te laten gaan strookt hier niet mee en zou een verkeerd signaal afgeven.
Vandaar hebben wij als kerkenraad besloten per 20 december 2020 de diensten weer te gaan ‘livestreamen’. Dat houdt in dat alleen een aantal medewerkers aanwezig is en er geen kerkgangers zijn.
Tot de medewerkers worden gerekend: predikant, ouderling, diaken, koster, beeld- en geluidstechnicus, organist, indien mogelijk aangevuld met enkele zangers.
Dit zal, zoals het er nu naar uitziet, duren tot en met 9 februari. Hopelijk is dan de periode van de lockdown voorbij.

Wij hebben dit besluit weloverwogen genomen, maar zoals u zult begrijpen wel met pijn in ons hart.
Toch hopen wij ondanks alle beperkingen met elkaar goede diensten te hebben.
ma. 14-12-2020
Het nieuwste kerkblad is op de website gezet
do. 16-07-2020
De privacyverklaring is op de website gezet
za. 18-04-2020
Contactgegevens "Warmond Helpt"