PGW verhuurt ook volkstuinen (gelegen achter de kerk)

Kuk, scheppen en scheiden
Een paar dagen geleden onder het motto "Kuk" (Ken uw klant) de volkstuinen bezocht. Sprak daar een volkstuinder die de boodschap (liturgisch tuinieren) over de tuinen in het kerkblad ter harte heeft genomen. De tuinder was bezig met het delven van zijn tuin. Niet diepdelven zoals ze heel wat jaren geleden geregeld op de Krogt deden. Slechts twee steken diep. Tijdens het scheppen schoot hem een bericht in de Trouw van heel wat jaren geleden te binnen. Op de voorpagina van die krant met van die grote chocoladeletters verkondigde een hooglerares dat de aarde niet geschapen was maar dat sprake was van scheiding. Een kwestie van goed lezen. Asa versus Bara. De hele geloofswereld stond op zijn kop. Nog veel erger dan de ontkenning dat de slang gesproken heeft. Velen zijn van hun geloof afgevallen. Ook veel haat, nijd en jaloersheid. “η γυναίκα που μας έδωσε ένα ραμμένο αυτί” was de boodschap van veel van haar mannelijke collega’s. Daarbij dachten die uiteraard aan Eva en Batseba.
Scheppen en scheiden. Twee steken diep wordt de aarde van de aarde gescheiden. Uiteraard met een schep. Een waar scheppingsverhaal.

Moraal van dit verhaal:
Wilt u tot diepere gedachten komen: Neem een tuin!

Liturgisch tuinieren
Inspiratie en rust worden gevonden op de moestuinen van en achter de Protestantse kerk van Warmond. Vanaf het begin van de schepping is de mens gegrepen door alles wat de aarde voortbrengt. In deze traditie wordt doorgegaan op de weg die de mens gegeven is.
Kernbegrippen daarbij zijn:
- Spiritueel en liturgisch tuinieren
- Stil zijn in eerbied voor alles wat er groeit en bloeit
- Je gedachten laten gaan
- Tot jezelf en de ander komen
- Transformatie
- Ontmoeting
- Verdieping (twee steken)

Historie
In 1893 werd het stuk land aangekocht dat zich achter de kerk en de pastorie bevond. Het was toen weiland en het werd voor ƒ 4.000 gekocht van de graaf Van Limburg Stirum.
Na gebruik als weiland werd het als bloembollenland door drie plaatselijke bloembollentelers in gebruik genomen. Na beëindiging van twee pachtcontracten is in 1976 het volkstuincomplex gesticht.
Vanouds heet het land achter de Protestantse Kerk de Krogt.

Ligging
Het volkstuincomplex ligt op een historische plaats. In de jaren zestig van de vorige eeuw is tijdens het diepdelven een steenoven opgegraven. Deze oven (vroeg middeleeuws) bevatte gebakken nettenverzwaarders.

De Krogt is omgeven door:
 • twee kerkgebouwen (Protestant, Rooms Katholiek);
 • het voormalige Groot Seminarie (RK) Warmond;
 • de kerkruïne “De Oude Toren” (voormalig kerkgebouw van de Hervormde gemeente, thans begraafplaats);
 • de historische buitenplaats Oostergeest.
Huurcontract
Bij het huren van een moestuin wordt een contract opgemaakt.
Daarin is een aantal bepalingen opgenomen zoals:
 • paden goed onderhouden;
 • geen overlast voor de medehuurders;
 • huur wordt aangegaan voor bepaalde tijd, t.w. één jaar;
 • (wederzijdse) opzeggingstermijn van 3 maanden voor einde huurjaar; de reden van opzegging doet er niet toe;
 • storting van een waarborgsom (hoogte gelijk aan de jaarhuur); in het verleden zijn wel eens huurders vertrokken met achterlating van de nodige troep;
 • maximale afmetingen bebouwsels;
 • perceel is bestemd voor kweken van laag fruit, groenten, bloemen;
 • bij het planten van struiken, plaatsen van bakken e.d. de omliggende percelen geen overlast bezorgen.
De huur (variërend van € 50 tot € 150) is afhankelijk van de grootte van het gehuurde.

Contact
Coördinatie: Halbe Aniba
Locatie: Achter de Protestantse kerk van Warmond
E-mail:

Hieronder een foto van de nieuwe tuinen, een schilderij en wat foto's van (de) tuinen, daaronder de plattegrond.